Dansk

Dansk i indskolingen

Alfabetkimsleg: Eleverne finder ting i naturen med bestemte forbogstaver
Træernes årringe fortæller historier: Eleverne tæller årringe og beskriver hvad der skete i de forskellige år.
Dans en historie: Dramatisering af en begivenhed i skoven.
Naturen gennem de fire årstider: Eleverne beskriver en tur i skoven i fire årstider.
Juletræerne: Danskforløb med juletræer som tema.
Indianske trænavne: Eleverne finder på navne til træerne, der beskriver udseendet.
Interwiev med et træ: Eleverne laver et interwiev med et træ.
Træernes navne: Forløb, hvor træernes navne skal læres