Login

Rammer og formål

Rebild Naturskoler er et samlet tilbud om naturvejledning fra de yngste til de ældste medborgere i Rebild kommune.
Det er skolerne, der er den primære målgruppe.
Tilbuddene er fordelt på tre naturskoler i og omkring Rold Skov og flere naturbaser i Rold Skov og ude i skolernes nærområder.

  • Vedstedskovhus: Naturbase for dem med særlige behov. Huset er indrettet med handicapvenligt toilet samt pusleplads til de mindste. Brug af stedet kræver medlemsskab og skolerne er også velkomne som medlemmer.
  • Skillingbro Naturskole: Er beliggende i et økologisk dambrug i Gravlev ådal og har økologi og det strømmende vand som tema. Stedet er privat og brug af stedet kræver medlemsskab. 
  • Naturskolen i Rold Skov: Naturskole på Naturstyrelsens arealer samt base for naturvejledningen i Rebild Kommune. Skolerne i Rebild Kommune, kan gøre brug af tilbudet gratis.

 Rebild Naturskoler er et tilbud om undervisning og naturvejledning ude i den natur som Rebild Kommune er så rig på.