Login

Formål for naturvejledningen

Formålet for naturvejledningen i Rebild Kommune:
Naturvejledningen er en helhedsbeskrivelse og en forklaring af et landskabs eller et områdes karakteristiske elementer og sammenhænge, der gennem direkte oplevelser fører til opdagelse af, kendskab til , viden om, respekt og omsorg for naturen og miljøet
 Formålet er at formidle:

  • At naturen er en helhed af landskab, hav, klima, planter, dyr, historie og kultur, som mennesket indgår i, er afhængig af og påvirkert
  • At naturen skal beskyttes og benyttes.
  • Om naturgrundlaget, om erhvervene og friluftslivet i området.
  • Om de skrevne og de uskrevne regler for færdsel og ophold i det åbne land, om danske og globale miljøforhold og medvirke til bæredygtig livsstil.
  • Om naturen i byen og sammenhænge mellem bylivet og miljøet