Udskoling

     

Biologi i udskolingen:

Fotosyntese: Eleverne spoler fotosyntesen baglæns ved at brænde pinde     
Fødekæder i skoven: Eleverne undersøger de spor der er på at alle spiser alle     
Jordbund og planteliv i Ege og bøgeskov: Eleverne undersøger to løvskovstyper  
Klima og løvspring: Undersøgelse om sammenhængen mellem løvspring og klima