Den rullende udeskole

Den rullende udeskole er et tilbud til Rebild kommunale skolevæsen om at komme ud af stoleskolen og ud i udeskolen.
Det betyder, at eleverne kan undervises udenfor skolen i nærområdet: på sportspladsen eller et areal tæt på skolen eller længere væk på et landbrug, dambug, fabrik, i en skov eller et andet sted. 
For Rebild Naturskoler er det særligt vigtigt, at få eleverne undervist ude i naturen.
Når det hedder den rullende udeskole, er det fordi eleverne har mulighed for at cykle rundt til forskellige besøgssteder - det er samtidig et tilbud om motion og frisk luft.
Tanken er, at stederne kan besøges én eller flere dage og måske danne baggrund for en lejrskoleuge med overnatninger på forskellige lejrpladser undervejs. En tour de udeskole - gerne med bæredygtighed som tema - vindmøller, økologi osv.
I takt med, at der bliver lavet aftaler med stederne, der vil modtage skoleklasser, kommer de her på siden med tilhørende undervisningsmaterialer.
Rebild Naturskoler har cykler og mulighed for overnatning klar til turen

Søren Risborg