Den rullende udeskole

Den rullende udeskole er et tilbud til Rebild kommunale skolevæsen om at komme ud af stoleskolen og ud i udeskolen.
Det betyder, at eleverne kan undervises udenfor skolen i nærområdet: på sportspladsen eller et areal tæt på skolen eller længere væk på et landbrug, dambug, fabrik, i en skov eller et andet sted. 
For Rebild Naturskoler er det særligt vigtigt, at få eleverne undervist ude i naturen.

Søren Risborg